OVER ONS

Richard Bessis en Vincent De Praet zijn de oprichters van STEED Capital, een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Deze twee zakenpartners zijn complementair, zowel wat betreft hun loopbaanontwikkeling, de wijze waarop ze vermogens beheren alsook inzake karakter. Richard heeft een gedegen ervaring opgebouwd in het Zuiden van Europa; terwijl Vincent het Noorden van Europa kent en begrijpt.

STEED Capital koos ervoor om zich in Nederland te vestigingen omdat ze over een goede infrastructuur beschikken. Verder zijn de de mogelijkheden talrijk om er kosteffeciënt de nodige partners in de financiële sector te vinden. De geest van transparantie waarmee de autoriteiten als pioniers de Europese richtlijn Mifid II toepassen sprak de oprichters van STEED Capital ook sterk aan.

De keuze voor haar vestiging in Maastricht, de stad waar het oprichtend Verdrag betreffende de Europese Unie werd getekend, is niet toevallig. Ze toont symbolisch de wil van de oprichters om een vennootschap met een Europese roeping te vestigen, zowel door de keuze van haar locatie als van de medewerkers en partners. Gevestigd in Europa, toont STEED Capital ook een brede blik op de wereld.

Binnen haar Europese ambities zal STEED Capital een vennootschap op mensenmaat blijven. De cliënten zullen, in een gepersonaliseerde relatie met partners en medewerkers van STEED Capital, steeds in contact blijven met dezelfde contactpersonen.Dit bevordert zeker oprechte vertrouwensrelaties op lange termijn en komt ten goede aan een gepersonaliseerd beheer van het vermogen van onze cliënten.

Alle door STEED Capital beheerde tegoeden zijn aangehouden bij onafhankelijke bewaarders in verschillende landen. STEED Capital ontvangt of bewaart geen liquiditeiten of financiële instrumenten voor rekening van haar cliënten.